Alle henvendelser om engasjement av D.D.E. eller noen av dets medlemmer, rettes til
RAI-RAI Entertainment as, tlf. 74 27 37 21