Tekster

Vilkår for bruk av tekster
Kopiering i trykt form er lov kun etter avtale med forfatterene.
Offentlig framføring er lov under forutsetning av at vederlag blir betalt til TONO.
Elektronisk kopiering til privat bruk er lov så lenge anmerkning om copyright ikke blir fjernet.
Alle rettigheter underlagt lov om opphavsrett, kommersiell utnyttelse kun etter avtale.