Keyboards, trekkspill og kor. Var med i den første utgaven av After Dark, forløperen til D.D.E. Han ble født i 1962 i Namsos, er som brødrene Brøndbo vokst opp på Skage i Namdal. Er gift, pappa og stolt bestefar bosatt i Namsos. Har også bodd i Trondheim i noen år, noe bandhistorikken bærer preg av. Er utdannet elektroingeniør (internt kalt "12-volts-ingeniør"). Jobbet først ved Stentor og RIT i Trondheim, senere ved Sykehuset Namsos og Teleconsult as i Namsos, hvor han ledet data-avdelingen. Var daglig leder i RAI-RAI Entertainment as og spillende manager i D.D.E. fra starten og fram til 2014. Jobber nå i event- og profilbyrået KOMENT as ved siden av D.D.E..

Bandhistorie:
Figaro ('77 -79):

Bård Jørgen Iversen, Inge Hildrum, Kjell Håvard Glømmen, Rune Solstad,
After Dark ('79 - '81):
Bård Jørgen Iversen, Terje Haugdal, Inge Einar Holmen og Trond Keilen (det dreier seg overhodet ikke om samme band som kommer lenger ned på lista...).
Hot Bananas ('81 - '82):
Bandsemmensetning lar seg ikke rekonstruere, har man trodd helt fram til en mørk vinterdag i 2006. Da dukket en e-post opp med følgende opplysninger: Bård Jørgen Iversen, Rune Malvik, Lars Jørund Svendsen, Dag Bysting, Bjørn Frode (Mikro) Hansen, Bård Smith og Terje Haugdal. Takk til sistnevnte for utfyllende opplysninger....
White Lies ('82 - '84):
Bård Jørgen Iversen, Ola Larsen, Ove Risvik, Terje Lindberg, Håvard Olsen, Bjørnar Haugan
After Dark ('84 - '91):
Bård Jørgen Iversen, Bjarne Brøndbo, Roar Alte senere erstattet av Eivind Berre, Knut Håvard Lysberg senere erstattet av Eskil Brøndbo, Johan Midtgård senere erstattet av Frode Viken, Edith Flak ('84 - '85)
EHEM ('90 - '92)
Horny Haugums ('90 - '93):
Bård Jørgen Iversen, Eivind Berre, Ulf Haugum, Rolv Himo, Tomas Haugum, Arve Sundli, Svein Ivar Tetli, Magne Olav Rossetnes

Leder Event, KOMENT as

Bosse på sosiale medier