Bass og kor. Oppvokst på Skogn, men flyttet til Namsos i 1982. Forble i dalføret etter å ha stiftet bekjentskap med likesinnede musikere. Tok fagbrev som typograf ved Hojem Trykkeri as i 1986 og fortsatte i eget reklamebyrå, Takk - Berre BRA as fra 1997. Har også jobbet som faglig ansvarlig i Rock City i Namsos, og er nå daglig leder i Rai Rai Entertainment AS. '64-modellen bor i Namsos, er pappa til tre og gift.

Bandhistorie:
Arsenikk ('73 - '76):

Eivind Berre, Ole Jørgen Schei, Dag Terje Knudsen, Even Damås, Stein Arne Flovik, Asbjørn Ørsleie
Kerrs Pink ('76 - '80):
Eivind Berre, Dag Terje Knudsen, Even Damås, Asbjørn Ørsleie, Ketil Krogstad, Tone Sørgård, Steinar Oksvold
Sarv ('80 - '82):
Eivind Berre, Kenneth Størvold, Even Damås, Ola Jonny Vimo,
Haugums Reviderte ('82 - '86):
Eivind Berre, Ulf Haugum, Rolv Himo, Nils Opdahl, Tomas Haugum senere erstattet av Harald Rossetnes
After Dark ('86 - '91):
Eivind Berre, Frode Viken, Knut Håvard Lysberg senere erstattet av Eskil Brøndbo, Bjarne Brøndbo, Bård Jørgen Iversen, Terje Tranaas
Horny Haugums ('90 - '93):
Eivind Berre, Bård Jørgen Iversen, Ulf Haugum, Rolv Himo, Tomas Haugum, Jan Arve Sundli, Svein Ivar Tetli, Magne Olav Rossetnes
Sex Gale Menn ('95 - '96):
Eivind Berre, Eskil Brøndbo, Tomas Brøndbo, Ronny Grannes, Håvard Nordhøy, Terje Grande
Bjarnesanger '99-00:
Eivind Berre, Bjarne Brøndbo, Ulf Haugum (Rikskonsertturné 1999 - 2000)
Namsos Allstar '15 -:
Evind Berre, Eskil Brøndbo, Thomas Brøndbo, Ronny Grannes, Daniel Viken, Terje Tranaas, Terje Grande, Eirik Engan