fbpx
Tekst: Rolf Mokkelbost – Musikk: Frode Viken

Du leita etter ly
og et sted dåkk kunna bo
Det va itj lett å finn
sjøl om det berre va dåkk to
Du va tømmermann
Maria va med barn
Natta va klar og kald
og alt du fant va en stall
Der ble gut’n født i stjerneglans
Men det va itj du som va faren hans
Det va itj du som va faren hans

I Nasaret dreiv du
med høvel og med sag
og du ønska at gut’n
villa arbeid der kvær dag
Da skulla du lær han
det faren din lærd dæ
Men han villa itj det
for han hadd’ fått klar beskjed
fra engla som sto i stjerneglans
For det va itj du som va faren hans
Det va itj du som va faren hans

Du hørd’ at han drog
omkring fra sted til sted
og tolv kamerata
hadd’ han alltid med.
Du hørd’ ka han gjord’
om vann som vart te vin
tenkt’ på hans visjon
der du sto i flis og spon
og arbeid’ heile dagen uten stans
Men det va itj du som va faren hans
Det va itj du som va faren hans

Han sa han va kongen
som skull’ sett’ alle fri
men vart dømt av sine egne
i en romersk koloni
Du va tømmermann
og Maria ho va mor
men en dag sto ho der
på et sted ho itj villa vær’
På et kors hang Sønnen med tornekrans
Men det va itj du som va faren hans
Det va itj du som va faren hans

Copyright © Rolf Mokkelbost. Kopiering i trykt form er lov kun etter avtale med forfatterene. Offentlig framføring er lov under forutsetning av at vederlag blir betalt til TONO/n©b. Elektronisk kopiering er lov så lenge denne anmerkningen om copyright ikke blir fjernet.
Del
Til toppen