fbpx

Om det er apati, fortvilelse eller i irritasjon vet vi ikke, men det har i alle fall vært vanskelig å vite hva man skal kommunisere i koronaåret 2020, og det har skortet på informasjon fra oss. Vi startet med friskt mot å planlegge for en fyldig turnésesong, og å legge linjene for årene som kommer. Så kom 12. mars.

Vi kjenner alle fortsettelsen da landet stengte ned. I første rekke for halvannen måned. Helt nødvendig i den i den uvirkelige situasjonen ikke bare vi, men hele kloden, var i. At vinterens konserter ville ryke ble klart umiddelbart, kanskje også i mai og deler av juni, men vi hadde et lønnlig håp om å få berget deler av sommersesongen. Nedstegningen varte til 15. juni, og hvilken publikumskapasitet som ville bli tillatt etter det, ble ikke kommunisert før et par uker før. Og da røk hele sommeren. 1. september var håpet en hel bransje nå klamret seg til. Kanskje kunne vi få mulighet til å samle inntil 500 mennesker i gangen til høsten.

Nå først på augst har imidlertid helseministeren fortalt at begrensningen på å samle 200 vil vare ut året. Og enda mer begrensende, 1 meter fra skulder til skulder gjelder fortsatt…

Hvilke konsekvenser dette får for DDE-aktiviteten resten av året skal vi komme med informasjon om snarest. Mange av dere har kjøpt billett til Rockefeller 24. oktober, og til julekonserter i desember. Det er uunngåelig at restriksjonene ikke medfører endringer i gjennomføringen av disse konsertene.

Er det da ikke mulig å spille for 200 publikummere i gangen og så gjøre flere konserter? Teknisk er det jo det, men ikke økonomisk og ressursmessig. 1-meters regelen gjør at et kulturhus med en kapasitet på 500 sitteplasser kan ha maks 100 i salen. I vår situasjon må vi da opp på størrelse med Olavshallen i Trondheim for å kunne spille for 200 innenfor regelverket.

Men slik er situasjonen, den er alvorlig først og fremst med tanke på viruset og pandemien. Og den bedres ikke før en vaksine er klar. Inntil da må vi leve med restriksjoner. DDE oppfordrer til å etterleve smittevernreglene, og husk hvordan vi hadde det i mars og langt inn i mai. Kan vi bringe smitten ned på nivået vi hadde i inngangen til sommeren, kan vi kanskje igjen tenke på noe større publikumskapasiteter og mulighet for en tilnærmet normal sesong i 2021.

Foto: Lars Kristian Mathisen
Til toppen