Februar: 20. Vinterfestivalen, Kongsberg - 27. UKEN, Bergen