D.D.E. gikk videre til finalen i The HIT fredag 24.10!